نمونه فعالیتها


Viewing All Project

  • اجرای فضای سبز ویلای شخصی

    اجرای فضای سبز ویلای شخصی

  • اجرای فضای سبز ویلای شخصی

    اجرای فضای سبز ویلای شخصی

  • روف گاردن شهرک امید

    پروژه روف گاردن شهرک امید

    روف گاردن شهرک امید

    پروژه روف گاردن شهرک امید
  • سفارت چین

    محوطه سازی سفارت چین

    سفارت چین

    محوطه سازی سفارت چین
  • سیستم آبیاری سفارت چین

    طراحی سیستم آبیاری خودکار سفارت چین

    سیستم آبیاری سفارت چین

    طراحی سیستم آبیاری خودکار سفارت چین
  • طراحی سیستم آبیاری آرمان مشهد

    سیستم آبیاری و فلاورباکس

    طراحی سیستم آبیاری آرمان مشهد

    سیستم آبیاری و فلاورباکس
  • طراحی سیستم آبیاری آرمان مشهد

    سیستم آبیاری و فلاورباکس

    طراحی سیستم آبیاری آرمان مشهد

    سیستم آبیاری و فلاورباکس
  • لاله کاری در سطح تهران

    لاله کاری در سطح مناطق 22 گانه تهران

    لاله کاری در سطح تهران

    لاله کاری در سطح مناطق 22 گانه تهران
  • مجتمع ساختمانی قیطریه

    محوطه سازی مجتمع ساختمانی قیطریه

    مجتمع ساختمانی قیطریه

    محوطه سازی مجتمع ساختمانی قیطریه
  • مجتمع ساختمانی قیطریه

    محوطه سازی برای مجتمع ساختمانی قیطریه

    مجتمع ساختمانی قیطریه

    محوطه سازی برای مجتمع ساختمانی قیطریه
  • مجتمع ساختمانی قیطریه

    مجتمع ساختمانی قیطریه

  • محوطه سازی دانشگاه فومن

    محوطه سازی دانشگاه فومن

  • محوطه سازی دانشگاه فومن

    محوطه سازی دانشگاه فومن

  • محوطه سازی سفارت چین

    محوطه سازی سفارت چین

    محوطه سازی سفارت چین

    محوطه سازی سفارت چین
  • کاشت پیاز لاله در سطح شهر تهران

    کاشت پیاز لاله در سطح مناطق 22 گانه…

    کاشت پیاز لاله در سطح شهر تهران

    کاشت پیاز لاله در سطح مناطق 22 گانه…
  • دیوار سبز همت

    دیوار سبز واقع در اتوبان همت

    دیوار سبز همت

    دیوار سبز واقع در اتوبان همت
  • دیوار سبز پردیس سلامت

    دیوار سبز پردیس سلامت شهرداری منطقه…

    دیوار سبز پردیس سلامت

    دیوار سبز پردیس سلامت شهرداری منطقه…
  • سازمان نیروهای مسلح

    دیوار سبز سازمان نیروهای مسلح

    سازمان نیروهای مسلح

    دیوار سبز سازمان نیروهای مسلح
  • سیستم آبیاری دیوار سبز همت

    بزرگترین دیوار سبز در خاورمیانه

    سیستم آبیاری دیوار سبز همت

    بزرگترین دیوار سبز در خاورمیانه
  • پردیس سلامت

    دیوار سبز پردیس سلامت شهرداری منطقه…

    پردیس سلامت

    دیوار سبز پردیس سلامت شهرداری منطقه…
  • باغ بام سبز

    معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه…

    باغ بام سبز

    معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه…
  • بام سبز شورای شهر مشهد

    به مساحت 400 متر مربع

    بام سبز شورای شهر مشهد

    به مساحت 400 متر مربع
  • بام سبز شورای شهر مشهد

    بام سبز در مشهد به مساحت 400 متر مربع

    بام سبز شورای شهر مشهد

    بام سبز در مشهد به مساحت 400 متر مربع
  • فلاور باکس خیابان بهشت

    نصب فلاورباکس در خیابان بهشت شهرداری…

    فلاور باکس خیابان بهشت

    نصب فلاورباکس در خیابان بهشت شهرداری…
  • فلاور باکس میدان آزادی

    نصب فلاور باکس در میدان آزادی تهران

    فلاور باکس میدان آزادی

    نصب فلاور باکس در میدان آزادی تهران
  • نصب فلاور باکس در میدان آزادی

    نصب فلاور باکس در میدان آزادی تهران

    نصب فلاور باکس در میدان آزادی

    نصب فلاور باکس در میدان آزادی تهران

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog