نمایندگی ها


نمایندگی ها

استایل گرین آلمان (Sthylgreen): تولید کننده دیوار سبز بدون نگه¬داری و آبیاری
http://www.stylegreen.de


های دریپ اتریش (Hydrip) : مجری انواع سیستم¬های آبیاری زیرسطحی
http://www.hydrip.at/de


ام تی ام آلمان (MTM) : تولید کننده انواع ماشین¬الات هواددهی و کوددهی به خاک
http://www.mtm-spindler-gmbh.de


ورتوس آلمان: تولید کننده انواع لایه بندی بام سبز
http://www.vertuss.comگرین مورگن هلند (Groenmorgen) : طراحی و مهندسی فضای سبز
http://groenemorgen.com


گرین مکس هلند (Greenmax) : تولیدکننده انواع سیستم¬های روت بال و انواع سیستم¬های آبیاری
http://www.greenmax.eu/en


لانگدایک هلند (Jan Langedijk Flowerbulbs B.V.): تولیدکننده انواع بذور و پیازهای گل
http://langedijk.nl

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog